op verzoek zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor spelers en coaches van de U16. Tijdens deze eendaagse bijeenkomst zullen de spelregels (met name ten aanzien van de overtredingen) worden besproken. Voorts zal worden gesproken over het gedrag op en om de baan van alle betrokkenen: spelers, coaches, ouders, officials. Dit met als doel wantoestanden te voorkomen en het plezier in de sport terug te brengen. De insteek is alle betrokkenen uit de U16 op dezelfde dag bijeen te brengen en de dag gezamenlijk met een husseltoernooitje af te ronden. De mogelijke data voor deze bijeenkomst zijn: 23 of 30 april, 6 of 27 mei of 3 juni.

Graag vernemen wij welke datum/data de voorkeur hebben. Op basis van de meest beschikbaarheid zal de datum (evenals de locatie) worden bepaald. Aanmeldingen graag voor 16 april a.s. via secretaris@ishn.nl. Naam vereniging, aantal gegadigden en de datum van voorkeur opgeven aub.

Delen:
Informatiebijeenkomst spelregels U16